Seznam funkcí

APO (Automatic Power Off)
Automatické vypnutí stanice.

ASQ (Auto Squelch, AUTO-Q)
Automatické nastavení squelche.

BATT
Zobrazení stavu akumulátoru, voltmetr.

BEEP
Vypínatelné akustické potvrzení stisku tlačítek.

BEEP
Viz.
Roger Beep.

BSCAN (Busy Scan)
Scanování obsazených kanálů.

CALL
Výzva na protistanici.

DOWN/UP
Přepínání kanálů po krocích (zpravidla po jednom kanále) směrem dolů a nahorů.

DW (Dual Watch)
Současné hlídání dvou ruzných kanálů.

FM
Frekvenční modulace. V České republice je povoleno 8 FM kanálů, maximální povolený výkon 0,5 wattu.

FRQ
Přepínání zobrazení frekvence - číslo kanálu/frekvence.

HIGH/LOW (HI/LO, H/L)
Snížení vysílacího výkonu radiostanice.

CHANNEL
Přepínání kanálů po krocích (zpravidla po jednom kanále) směrem dolů a nahorů.

LCR
Rychlá volba posledního volaného kanálu.

LGT (LIGHT, LAMP)
Osvětlení displeje.

LOCK
Uzamčení klávesnice.

MON (MONITOR)
Krátkodobé odblokování
squelche před začátkem vysílání.

M-SCAN (MEMORY SCAN)
Scanování pamětí. Hledání obsazeného či volného kanálu.

POWER SAVE
Funkce pro snížení spotřeby a šetření energie.

ROGER BEEP
Zvukový signál, jež je vysílán do etéru po uvolnění klíče.

RX
Příjem, signalizace příjmu.

SCAN
Scanování celého pásma. Hledání obsazeného či volného kanálu.

SQUELCH (SQ, SQL)
Šumová brána - nastavení, kdy se zapne reproduktor (nf zesilovač).

S-metr
Měření kvality a síly přijímaného signálu, tzv. SANTIAGO.

TONE
Tónová clona. Upravení zabarvení modulace při poslechu.

TONE ALERT
Zvuková signalizace při aktivitě na kanále.

TOT (TimeOut Timer)
Nastavení doby, kdy se stanice automaticky přepne zpět z vysílání na příjem.

TX
Vysílání, signalizace vysílání.

VOX
Vysílání aktivované hlasem.